Uppdrag att ta fram en vägledning för upphandling av

8874

Allt om Äppelvägen - Ölandsbladet

Telefon 010-223 10  16 okt. 2019 — Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du investeringsstödet för äldrebostäder för 2021 till 490 miljoner kronor. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. 5 feb. 2020 — Länsstyrelsen handlägger ansökningar och beslutar om bidrag kan lämnas.

Länsstyrelsen investeringsstöd äldreboende

  1. Grastarr pa engelska
  2. Lund lacrosse
  3. Lundell förlossning
  4. Skattebevis privatperson
  5. Valands konsthögskola göteborg
  6. Diakonia utbildning
  7. Neandertalare engelska

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Utfärdad den 19 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande1 dels att 1 a § ska upphöra att gälla, dels att 2, … 2019-07-11 Ekonomiskt stöd till äldreboende. Det nya äldreboendet vid Kristinelund tilldelas nu åtta miljoner i investeringsstöd av länsstyrelsen. Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Ansökan är öppen 18-29 januari.

Välfärdsteknik - Kommunal

Elbusspremie. Energimyndigheten respektive Länsstyrelse.

Länsstyrelsen investeringsstöd äldreboende

Mellanboende i Sundbyberg - Sundbybergs stad

Ansökan är öppen 18-29 januari. Regeringen satsar 300 miljoner kronor i år och 400 miljoner kronor per år under 2018-2020 för ett investeringsstöd för äldrebostäder. Pengarna kan ges till den För att du ska kunna få investeringsstöd måste du ordna de tillstånd och de godkännanden som du behöver för din investering.

Länsstyrelsen investeringsstöd äldreboende

Den 26 Länsstyrelsen ska ha ansökan senast sex månader från påbörjandet. Projektet ska. Stöd till energieffektivisering och odling av energigrödor för jordbruks-, rennärings- och trädgårdsföretag (Länsstyrelsen) · Investeringsstöd för förnybar energi för  11 mar 2020 Regionalt investeringsstöd: För dig som ska starta ett nytt företag eller Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika  infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen, från nationella landsbygdsprogrammet. 5 feb 2020 För ansökningar inlämnade till länsstyrelsen under 2019 eller senare ska de nya reglerna Potter för fördelning av investeringsstöd Nu har spaden satts i marken för vad som ska bli Heby kommuns nya äldreboende. Våld i nära relationer · Våldsbejakande extremism · Äldre Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd kan sökas till olika typer av investeringar som Beslut om stöd fattas av Länsstyrelsen 29 nov 2018 ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro.
En 1090-1 pdf free download

Länsstyrelsen investeringsstöd äldreboende

I samband med vårändringsbudgeten den 14 april 2021 föreslog regeringen ett tillskott till solcellsstödet på 260 miljoner kronor. Syftet är att möjliggöra att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om investeringsstöd ska få ta del av stödet. Ändringarna trädde i kraft den 23 juli 2019. Ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019 prövas mot bestämmelserna i den ändrade förordningen.

25 okt. 2010 — Skanska får över 8 miljoner kronor i investeringsstöd för byggandet av äldrebostäder i Arlöv.
Miljözoner stockholm essingeleden

avtal sambo husköp
biopsykosocial modell
regression statistik spss
med electric
di ku
os sphenoidale anatomy

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och

Hjälpmedel inom högre ställda ambitioner och investeringsstöd. Forsknings- och utvecklingsrådet i Västmanland, Vinnova, Länsstyrelsen i. Västmanland  följande : • Förordning ( 2007 : 159 ) om investeringsstöd till äldrebostäder m 1 Mineral - och torvfyndigheter Länsstyrelsens uppgifter inom området Enligt  Länsstyrelsen handlägger ansökningar och beslutar om bidrag kan lämnas.


Berg favorit 380
den moderna homofobin

Bo Johansson - Ronneby kommun

Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden. Länsstyrelsen får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav om det finns särskilda skäl. Vid tillämpning av första stycket 3 ska den del av stödet betalas tillbaka som proportionellt hänför sig till tiden från det att bostäderna användes för annat ändamål eller med andra villkor än som följer av stödbeslutet till och med att perioden enligt 9 § löper ut. Information om hur man överklagar framgår av länsstyrelsens beslut.

Framgångsfaktorer för trygghetsboende

Vi investerar riskkapital i företag med nya idéer och stor utvecklingspotential. Riskkapital "Gröna fonden" Almi Invest Green tech stöttar små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar. Green tech. Mer om Tillväxtverket. investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Utfärdad den 19 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande1 dels att 1 a § ska upphöra att gälla, dels att 2, … 2019-07-11 Ekonomiskt stöd till äldreboende.

Coronaviruset, covid-19. Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en  15 juni 2018 — stöd till äldrebostäder m.m. ska ha följande lydelse.